Inventory and Admin Specialist-Rotterdam

Post in English also included.

Mackay Communications, Inc., dba Mackay Marine, is een in de US gevestigd, wereldwijd servicebedrijf voor maritieme elektronica met meer dan 400 werknemers en 41 servicelocaties in 15 landen, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië. Al meer dan vijftig (50) jaar verkoopt, installeert en onderhoudt Mackay navigatie- en communicatieapparatuur aan boord van commerciële en marineschepen in alle grote havens over de hele wereld. Mackay biedt competitieve salarissen inclusief overuren, voordelen volgens de CAO plus doorgroeimogelijkheden.

Mackay is momenteel op zoek naar een ervaren voorraad- en administratiespecialist om onsite te werken op onze locatie in Moerdijk, Nederland. Moet bekwaam zijn in het spreken, lezen en schrijven in het Engels en over de onderstaande vaardigheden en kwalificaties beschikken.

INVENTARIS EN ADMIN SPECIALIST FUNCTIEOVERZICHT:

De voorraad- en administratiespecialist is verantwoordelijk voor het assisteren bij de administratieve behoeften van het depot, het bijhouden van voorraadniveaus, inventarislijsten, het verkrijgen van offertes voor onderdelen/materialen, het genereren van inkooporders en het verifiëren van ontvangen goederen. Het facet Voorraad levert en/of haalt goederen op, regelt lokale en/of internationale zendingen, verzendadministratie, boekt vrachtkosten en zorgt voor het uiterlijk van het werkgebied.

De ideale voorraad- en administratiespecialist is punctueel, betrouwbaar, gemotiveerd en heeft het bewezen vermogen om zelfstandig te werken in een snel veranderende omgeving.

Verantwoordelijkheden voorraadbeheer en administratie:

 • Houdt voorraadniveaus en voorraadadministratie bij.
 • Assisteert bij de administratieve behoeften van het depot.
 • Vraagt offertes op voor onderdelen/materialen, zorgt voor de nodige goedkeuring voor aankoop, geeft inkooporders uit.
 • Controleert nauwkeurig onderdelen bij technici, vult geretourneerde onderdelen aan en zorgt ervoor dat niet-geretourneerde onderdelen op de werkorder van de technicus worden geboekt.
 • Ontvangt de inventaris, verifieert deze tegen de inkooporder en voert de ontvangen goederen in het computersysteem van het bedrijf in.
 • Regelen en bijhouden van administratie voor lokale en/of internationale zendingen; uitgaand en inkomend.
 • Boekt vrachtkosten voor facturering.
 • Archief, huishouding, onderhoud van de werkruimte.
 • Andere taken zoals toegewezen door supervisor.

INVENTARIS EN BEHEER SPECIALIST KWALIFICATIES:

 • Moet bekwaam zijn in het spreken, schrijven en lezen van het Engels.
 • Minimaal MBO, bij voorkeur HBO.
 • 2+ jaar administratieve ervaring.
 • 3+ jaar inventarisatie- en magazijnervaring.
 • Sterke vaardigheid met MS Office (Word en Excel)
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Voorbeeldige wiskundige en analytische stills.
 • Het vermogen om problemen en kwesties te interpreteren en op te lossen, met behulp van instructies, diagrammen, enz.
 • Mogelijkheid om onbeperkt te tillen tot 22 kilogram.

Moet tijdens het dienstverband dagelijks naar ons kantoor in Moerdijk kunnen pendelen en bevoegd zijn om zonder sponsoring in Nederland te werken.

 

Mackay Communications, Inc., dba Mackay Marine, is a USA headquartered, global marine electronics service company with more than 400 employees, and 41 service locations in 15 countries including the Americas, Europe, Africa, and Asia.  For over fifty (50) years Mackay has sold, installed, and serviced navigation and communication equipment onboard commercial and naval ships in all major ports around the world. Mackay offers competitive salaries including overtime, benefits per the CAO plus opportunities for growth.

Mackay is currently seeking an experienced Inventory and Admin Specialist, to work onsite in our Moerdijk, the Netherlands location.  Must be proficient in speaking, reading, and writing in English and have the skills and qualifications listed below.

INVENTORY AND ADMIN SPECIALIST JOB OVERVIEW:

The Inventory and Admin Specialist is responsible for assisting with the administrative needs of the depot as well as maintaining stock levels, inventory records, obtaining quotes for parts/materials, generating purchase orders, and verifying against goods received.  The Inventory facet delivers and/or picks up goods, arranges local and/or international shipments, shipping records, posts freight charges, and maintains the appearance of the work area.

The ideal Inventory and Admin Specialist will be punctual, reliable, self-motivated, and have the proven ability to work independently in a fast-paced environment.

Inventory and Admin Specialist Responsibilities:

 • Maintains stock levels and inventory records.
 • Assists with the administrative needs of the depot.
 • Obtains quotes for parts/materials, secures the necessary approval to purchase, issues purchase orders.
 • Accurately checks parts out to technicians, restocks parts returned, and ensures that unreturned parts are posted to the technician’s work order.
 • Receives inventory, verifies against Purchase Order, and enters goods received into company computer system.
 • Arrange and maintain records for local and/or international shipments; outgoing and incoming.
 • Posts freight costs for billing.
 • Filing, housekeeping, maintaining condition of work area.
 • Other tasks as assigned by supervisor.

INVENTORY AND ADMIN SPECIALIST QUALIFICATIONS:

 • Must be proficient in speaking, writing, and reading in English.
 • MBO at minimum, HBO preferred.
 • 2+ Years of admin experience.
 • 3+ Years of inventory and stockroom experience.
 • Strong proficiency with MS Office (Word and Excel)
 • Excellent verbal and written communication and interpersonal skills.
 • Exemplary mathematical and analytical stills.
 • The ability to interpret and solve problems and issues, using instructions, diagrams, etc.
 • Ability to lift 22 kilograms without restriction.

Must be able to commute to our office in Moerdijk daily at time of employment and authorized to work in The Netherlands without sponsorship.  

Apply Now

If your skills and experience match our requirements, we want to hear from you!

Apply Now

Brands We Represent View All

+

No products in the cart.